Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà

DN làm hợp đồng thuê nhà của 1 tư nhân, trong HĐ ghi thanh toán 6 tháng/1 lần với số tiền 6.000.000 triệu/tháng. Nhưng chủ thuê nhà lại không có TK Ngân hàng nên DN em phải thanh toán bằng tiền mặt như vậy tiền thuê nhà của DN em không được tính vào chi phí đúng không ạ? Trong năm 2014 HĐ tiền điện, nước mang tên cá nhân em kềm HĐ và mẫu 02/TNDN để được trừ chi phí cho DN, em không biết như vậy có hợp lý không vì tiền thuê nhà em không đưa vào chi phí.

Trả lời:

Theo quy định tại điêu 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC những trường hợp thuê nhà, mua tài sản của cá nhân không kinh doanh, thì được phép thanh toán dùng tiền mặt;

Trường hợp thuê nhà của cá nhân, tiền điện nước mang tên cá nhân cho thuê nhà, công ty có sử dụng địa điểm đó để hoạt động kinh doanh, thì bạn dùng bảng kê 02/TNDN để kê khai tính chi phí được trừ là đúng quy định;

 

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …