Home » Tin tức » Công văn 4231/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Công văn 4231/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4231/TCT-TNCN trả lời Cục thuế thành phố Hà Nộivề vấn đề vướng mắc về cách xác định DN bảo hiểm không thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4231/TCT-TNCN

Nội dung Công văn 4231/TCT-TNCN

Tổng cục Thuế nhận công văn số 58268/CT-HTr ngày 10/9/2015 của Cục thuê TP.Hà Nội đề nghị hướng dẫn cách xác định các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam theo đề nghị của Công ty Luật TNHH Duane Morris, vấn đề này Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

về thuế thu nhập cá nhân đối với việc người sử dụng lao động mua bảo hiếm không bắt buộc không tích lũy về phí cho người lao động, Cục thuế TP. Hà nội đã trả lời tại công văn số 55527/CT-HTr ngày 25/8/2015.

về cách xác định doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam đề nghị đơn vị thực hiện theo các quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Mọi vướng mắc về nội dung này đề nghị đơn vị liên hệ với Cục quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính).

Tải Công văn 4231/TCT-TNCN

Công văn 4231/TCT-TNCN  tại đây  bản PDF

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …