Home » Tin tức » Công văn số 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu

Công văn số 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu

Ngày 15/01/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn 163/TCT-CS ngày 15/ 01/ 2015 về chính sách thuế nhà thầu, trong đó có một số nội dung như sau:

Trường hợp Công ty Fu-Tai Engineering Đài Loan ký hợp đồng với Công ty xi măng Chinfon để cung cấp máy móc, thiết bị có kèm theo các hoạt động lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử…, hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các hoạt động khác thì khi xác định số thuế GTGT phải nộp áp dụng tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị hợp đồng, tính thuế TNDN theo tỷ lệ thuế riêng của từng phần giá trị hợp đồng. Về tỷ lệ (%) GTGT, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế được xác định như sau:

 – Thuế GTGT:

 + Giá trị máy móc, thiết bị: Nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.

 + Hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm: Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%.

+ Các dịch vụ khác (giám sát, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật…): Tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 50%.

– Thuế TNDN:

+ Giá trị máy móc, thiết bị: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 1%.

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc thiết bị đi kèm: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2%.

+ Các dịch vụ khác (giám sát, đào tạo, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật…): Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …