Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Có phải lập hóa đơn thu tiền bồi thương

Có phải lập hóa đơn thu tiền bồi thương

–  Tại khoản 1 và khoản 5, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

CÓ PHẢI LẬP HOÁ ĐƠN THU TIỀN BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ ĐƠN VÀ CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ
CÓ PHẢI LẬP HOÁ ĐƠN THU TIỀN BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ ĐƠN VÀ CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền…”

===> Căn cứ quy định nêu trên

 Trường hợp DN có phát sinh khoản thu bồi thường của DN khác, đây không phải là hoạt động bán hàng hóa của Dn nên không lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền bồi thường. DN lập chứng từ thu theo quy định là được

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …