Home » Tin tức » Kế toán » Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

Một số cậu hỏi về phần mềm quản lý hóa đơn xác thực đã nhiều bạn kế toán hỏi chúng tôi như: Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực, Doanh nghiệp chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế hay không?

Hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn có nhiều hình thức khác nhau giúp doanh nghiệp có thể phát hành và lập được hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực
Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

– Trường hợp DN chưa có phần mềm lập hóa đơn riêng, có thể lập hóa đơn, quản lý hóa đơn và cấp mã xác thực hóa đơn của Doanh nghiệp mình trực tiếp tại trang

Web: Laphoadon.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế (VAN). Mỗi Doanh nghiệp sẽ có tài khoản truy cập khác nhau. Với mô hình này, Doanh nghiệp cần có máy tính kết nối với mạng internet tại thời điểm cần lập hóa đơn, tra cứu hay gửi cấp mã xác thực hóa đơn.

Xem thêm:

– Tổng cục thuế cũng hỗ trợ Doanh nghiệp chưa có phần mềm lập hóa đơn riêng muốn quản lý hóa đơn tại Doanh nghiệp mình bằng cách cung cấp miễn phí cho Doanh nghiệp phần mềm lập, quản lý và gửi hóa đơn đi cấp mã xác thực (ICA mới nhất). Để tự cài đặt chương trình này, Doanh nghiệp cần có máy tính có cấu hình đáp ứng yêu cầu của hệ thống đó.

Tag: Chưa có phần mềm quản lý hóa đơn thì có phát hành được hóa đơn xác thực

Mời các bạn xem tiếp:

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …