Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 5)

Văn bản thuế

Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 532/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 532/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 593/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 593/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội. vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 593/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 495/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 05 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 495/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với các cơ quan Bảo hiểm các cấp thực hiện quá trình thu và quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiên hàng năm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh mới nhất theo thông tư 92 và Công văn số 55058/CT-HTr của cục thuế Hà Nội trong đó hướng dẫn Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh …

Xem thêm »

Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet

Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet

Doanh nghiệp không thường xuyên kết nối với internet thì làm thế nào để tham gia hệ thống xác thực hóa đơn?  Trong trường hợp đó, doanh nghiệp cần phải làm gì để được Cấp mã xác thực cho hóa đơn điện tử khi thường xuyên mất kết nối Internet? Đại …

Xem thêm »

Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 195/2015/TT-BTC

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 195/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt …

Xem thêm »

Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư

Công văn 5083/TCT-KK về kê khai thuế GTGT

Công văn 5083/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Long An về xác định cách kê khai  thuế và hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư khi dự án đầu tư chuyển từ giai đoạn đầu tư sang hoạt động kinh doanh. …

Xem thêm »

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96

Quyết định 2465/QĐ-BTC đính chính thông tư 96. Về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  Luật sửa đổi, bổ …

Xem thêm »

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219

Thông tư 193 năm 2015 sửa đổi bổ xung thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều …

Xem thêm »
0989.258.233