Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 4)

Văn bản thuế

Công văn 435/TCT-CS về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 435/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 432/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 432/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 432/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 430/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 430/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 427/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 427/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Bắc Ninh vấn đề vướng mắc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoá đơn Chi nhánh phụ thuộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 426/TCT-KK về kê khai thuế TNDN

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 426/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Long An vấn đề vướng mắc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 406/TCT-KK về hoàn bù trừ thuế GTGT

Ngày 27 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 406/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Tiền Giang vấn đề vướng mắc về hoàn bù trừ thuế GTGT để nộp thuế TNDN khi chưa phát sinh khoản nợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ …

Xem thêm »

Công văn 596/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đẩt

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 596/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 596/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 536/TCT-CS gửi Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 536/TCT-CS Trả lời công văn …

Xem thêm »

Công văn 594/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 594/TCT-CS gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 594/TCT-CS Tổng …

Xem thêm »

Công văn 535/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 535/TCT-CS gửi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vấn đề vướng mắc vềchính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 535/TCT-CS Ngày …

Xem thêm »
0989.258.233