Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 9)

Văn bản khác

Mẫu 04/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 04/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/NDAN, Mẫu sô 04/NDAN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 03/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/ 2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 03/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/ 2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03/NDAN, Mẫu số 03/NDAN theo thông tư Đăng …

Xem thêm »

Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Điều 2. Tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số thuế được nộp dần trong thời …

Xem thêm »

Mẫu 01/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/NDAN, Mẫu số 01/NDAN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 04/GHAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 04/GHAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/GHAN, Mẫu số 04/GHAN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết …

Xem thêm »

Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/NOPT, Mẫu số 01/NOPT theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01/AĐTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/AĐTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/AĐTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/AĐTH, Mẫu số 01/AĐTH theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TTĐB, Mẫu số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu …

Xem thêm »
0989.258.233