Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 6)

Văn bản khác

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những người có thẩm quyền có thể giao quyền cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm …

Xem thêm »

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau:… Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân khác có liên quan

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân khác có liên quan theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau:… Xử phạt vi …

Xem thêm »

Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử …

Xem thêm »

Xử phạt đối với hành vi khai sai ảnh hưởng tiền thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt đối với hành vi khai sai ảnh hưởng tiền thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Đối với các hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế sẽ bị phạt theo những …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi vi phạm quy định chấp hành thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt hành vi vi phạm quy định chấp hành thuế theo thông tư 166 năm 2013 của bộ tài chính. Theo đó, đối với những hành vi vi phạm quy định chấp hành thuế và tùy vào tình tiết …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt hành vi cung cấp thiếu thông tin nghĩa vụ thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Tùy vào những mức phạt và hình thức giảm nhẹ hay tăng nặng mà những cá …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những người vi phạm về hành vi chậm nộp hồ sơ khai …

Xem thêm »

Thời hạn truy thu và chưa bị xử phạt hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về thời hạn truy thu và chưa bị xử phạt hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. 1. Thời hạn truy thu thuế  Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vì hành vi khai …

Xem thêm »
0989.258.233