Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 5)

Văn bản khác

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, việc đóng dấu xử phạt được cơ quan của người có thầm quyền xử …

Xem thêm »

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, nếu có quyết định xử phạt thì phải thể hiện dưới dạng văn bản và trong …

Xem thêm »

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có thẩm quyền phải đưa ra quyết định xử phạt trong những …

Xem thêm »

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: Trường hợp không ra quyết …

Xem thêm »

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: .. Chuyển hồ sơ vụ …

Xem thêm »

Chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, các cá nhận tổ chức trong …

Xem thêm »

Giải trình của tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Giải trình của tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có thẩm quyền xem xét ý kiến giải trình của cá …

Xem thêm »

Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có trách nhiệm lập biên bản là những người có thẩm quyền đang thi hành …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung sau: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản sẽ …

Xem thêm »
0989.258.233