Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 12)

Văn bản khác

Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/ĐK-HĐXT, Mẫu số 05/ĐK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »

Mẫu 04/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Cơ quan thuế……………………. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ: ………………………… Email:……………………………………………….. Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn …

Xem thêm »

Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: <Tên doanh nghiệp:…> <Mã số thuế của doanh nghiệp:….> <Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…> Sau khi xem xét điều kiện thực hiện và văn bản …

Xem thêm »

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Cơ quan thuế……………………. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ: ………………….. Email:………………………………………………………. Doanh nghiệp chúng tôi thông báo việc thay đổi, bổ sung …

Xem thêm »

Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………. Email (để nhận thông báo của cơ quan thuế)…………………………………………………… Qua nghiên …

Xem thêm »

Mẫu 06/NDAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 06/NDAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/NDAN, Mẫu số 06/NDAN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06-1/BK-TNCN, Mẫu số 06-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn đọc tiếp: Mẫu 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/KK-TNCN, Mẫu số 06/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư, Mẫu …

Xem thêm »

Mẫu 05-3/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05-3/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 05-3/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05-3/BK-TNCN, Mẫu số 05-3/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu 05-2/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05-2/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 05-2/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05-2/BK-TNCN, Mẫu số 05-2/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư Đăng …

Xem thêm »
0989.258.233