Home » Văn bản pháp luật (page 48)

Văn bản pháp luật

Thông tư 77/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH Số: 77/2014/TT- BTC    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           Hà Nội, ngày  16 tháng 6 năm 2014 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 …

Xem thêm »

Thông tư 76/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 76/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 …

Xem thêm »

Thông tư 153/2011/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH Số:  153 /2011/TT-BTC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Hà Nội, ngày   11    tháng  11 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   Căn cứ Luật Đất đai …

Xem thêm »

Điểm mới thông tư 78/2014/TNDN

Ngày 23/07/2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 2785/TCT-CS về việc hướng dẫn nội dung mới của thông tư 78/2014/TT-BTC vê thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin trình bày lại nội dung công văn: Tải công văn tại đây BỘ TÀI CHÍNH TỔNG …

Xem thêm »

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Tải văn bản Tại đây CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Căn cứ Luật tổ …

Xem thêm »

IBHXH Mới nhất

Phần mềm IBHXH Mới nhất hiên nay Link download Phần mềm IBHXH Mới nhất tại đây Đối tượng nào cần thiết sử dụng iBHXH? Mọi đơn vị sử dụng lao động đều sử dụng phù hợp ứng dụng này. Ngoài ra, iBHXH hỗ trợ cho UBND phường/ xã thực hiện …

Xem thêm »

Trách nhiệm khi được ủy nhiệm thu thuế theo thông tư 156

Khi các tổ chức cá nhân phát sinh nghĩa vụ nộp thuế mà cơ quan thuế không thể thực hiện được việc thu thuế thì cơ quan thuế có thể ủy quyền cho một cơ quan thu giúp. Vậy những Trách nhiệm khi được ủy nhiệm thu thuế của tổ chức được …

Xem thêm »

Các khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế bởi cơ quan thuế

Khi các tổ chức cá nhân phát sinh nghĩa vụ nộp thuế mà cơ quan thuế không thể thực hiện được việc thu thuế thì cơ quan thuế có thể ủy quyền cho một cơ quan thu giúp. Vậy những khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế bởi cơ quan thuế …

Xem thêm »

Miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo thông tư 156

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế, tiền chậm nôp và tiền phạt và chưa kịp thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp được coi là chậm nộp tiền thuế? Trong những trường hợp nào Doanh nghiệp được miễn …

Xem thêm »

Xử lý tiền thuế nộp thừa khi quyết toán thuế TNCN

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế đối với các khoản khấu trừ thuế TNCN và thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp Xử lý tiền thuế nộp thừa khi quyết toán thuế TNCN như thế nào Đại lý thuế …

Xem thêm »
0989.258.233