Home » Văn bản pháp luật (page 40)

Văn bản pháp luật

Mẫu 04/GHAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 04/GHAN Ban hành theo Thông 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/GHAN, Mẫu số 04/GHAN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 03/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 03/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03/GHAN, Mẫu số 03/GHAN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/GHAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết …

Xem thêm »

Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NOPT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/NOPT, Mẫu số 01/NOPT theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01/AĐTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/AĐTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/AĐTH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/AĐTH, Mẫu số 01/AĐTH theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Hỗ trợ kê khai BHXH – EBHXH mới nhất

Việc làm thủ tục bảo hiểm xã hội hiện nay không còn khó khăn như trước nữa, hiện nay Công ty Cổ phần Công Nghệ Tin học EFY Việt Nam cho ra mắt phần mềm eBHXH mới nhất hiện nay. Giúp các doanh nghiệp làm thủ tục bảo hiểm xã hội …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TTĐB ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TTĐB, Mẫu số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu …

Xem thêm »

Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 02/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TCN, Mẫu số 02/TCN ban …

Xem thêm »

Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số 01/TCN theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TCN, Mẫu số 01/TCN ban …

Xem thêm »
0989.258.233