Home » Văn bản pháp luật (page 30)

Văn bản pháp luật

Giải trình của tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Giải trình của tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có thẩm quyền xem xét ý kiến giải trình của cá …

Xem thêm »

Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có trách nhiệm lập biên bản là những người có thẩm quyền đang thi hành …

Xem thêm »

Công văn 4050/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4050/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên về vấn đề vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4050/TCT-KK …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung sau: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế …

Xem thêm »

Công văn 4046/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4046/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH HaNoi You Steel về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4039/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4039/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Bunge Việt Nam về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4039/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Công văn 4038/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4038/TCT-CS trả lờiHội đồng thanh lý Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu về vấn đề vướng mắc về thuê TNDN đôi với hoạt động chuyển nhượng tài sản thế chấp trong vụ án EPCO-Minh Phụng. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Công văn 4037/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4037/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc về  Chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4037/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4036/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam. Đại lý thuế …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản sẽ …

Xem thêm »
0989.258.233