Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 8)

Bảo hiểm

Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Khi doanh nghiệp có những thay đổi về thông tin tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp phải lập Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Vậy cách lập mẫu TK3-TS …

Xem thêm »

Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Người lao động khi tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc thay đổi những thông tin đăng ký bảo hiểm như nhân thân thì phải lập mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ/BHXH. Quyết định 959/QĐ-BHXH thay đổi biểu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi tham gia bảo hiểm hoặc thay đổi các thông tin về nhân thân thì lập mẫu TK1-TS theo Quyết …

Xem thêm »

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quyết định 959

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Theo quyết định 959/QĐ-BHXH, có một số đối tượng người lao động, người sử dụng lao động thuộc Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc? Vậy những đối tượng đó gồm những ai? Đại lý thuế Công Minh Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quyết định 959 năm 2015 Các Đối tượng tham …

Xem thêm »

Phân cấp thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mỗi đơn vị Bảo hiểm xã hội thuộc các đơn vị Tỉnh, huyện sẽ được phân cấp thu BHXH, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho từng địa điểm, và từng đơn vị khác nhau. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách phân cấp quản lý thu BHXH, cấp sổ …

Xem thêm »

Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 959/QĐ-BHXH

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Trong quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành có một số thuật ngữ viết tắt, Đại lý thuế Công Minh xin Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 959/QĐ-BHXH như sau Giải thích từ ngữ viết tắt BHXH: là viết tắt của từ “bảo hiểm xã hội”. BHTN: là viết tắt của từ …

Xem thêm »

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Các cá nhân khi tự nguyện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm phải tập hợp những người tự nguyện tham gia để theo dõi những cá nhân đó. Cơ quan bảo hiểm dùng mẫu D05-TS Danh sách người tham …

Xem thêm »

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH Việt Nam năm 2015 mới nhất

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Ngày 09 tháng 09 năm 2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu …

Xem thêm »

Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT

Mẫu DK06 Danh sách đối chiếu, xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý ĐT. Hàng tháng cơ quan bảo hiểm xã hội cần phải lập bảng đối chiếu, xác nhận số người tham gia BHYT với cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như …

Xem thêm »