Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 6)

Bảo hiểm

Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì gồm những thành phần nào ? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y …

Xem thêm »

Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện truy thu bảo hiểm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH Hồ sơ truy thu Bảo hiểm …

Xem thêm »

Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH …

Xem thêm »

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT. Cơ quan bảo hiểm sau khi nhận được danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng mẫu DK04 của Ủy ban nhân dân, Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT mẫu DK05 của Ủy ban nhân dân, và danh sách …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu DK01 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK01 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Chủ hộ gia đình cần khai báo danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo mẫu DK01 ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH để kê khai những lao động tham gia bảo hiểm y tế. Vậy cách lập mẫu DK01 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế …

Xem thêm »

Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu DK01 Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Bảo hiểm y tế giúp những hộ gia đình cá nhân khi bị ốm đau có thể được hỗ trợ một phần nào đó. Vậy khi hộ gia đình muốn tham gia bảo hiểm y tế cho gia đình thì đăng ký với UBND xã theo mẫu DK01 Danh …

Xem thêm »

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT. Đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội phải nộp mẫu D02-TS để gửi cơ quan bảo hiểm danh sách những người tham gia bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào danh sách mà đơn vị tham gia bảo …

Xem thêm »

Phương thức đóng bảo hiểm y tế theo quyết định 959

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ thực hiện đóng bảo hiểm như thế nào khi đóng bảo hiểm? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Phương thức đóng bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH Phương thức đóng bảo hiểm y tế 1. Đối …

Xem thêm »

Trách nhiệm và mức đóng bảo hiểm y tế mới nhất

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ thực hiện đóng bảo hiểm là bao nhiêu cho mỗi cá nhân? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trách nhiệm và mức đóng bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH Trách nhiệm và mức đóng bảo hiểm …

Xem thêm »

Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN. Người lao động khi đóng bảo hiểm cần phải biết được đơn vị, doanh nghiệp mình có đóng và nộp bảo hiểm đầy đủ cho mình không. Do đó đơn vị bảo hiểm phải lập Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN để thông báo tình hình đóng BHXH, …

Xem thêm »
0989.258.233