Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 40)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4036/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4036/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế TNCN của cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho DN Việt Nam. Đại lý thuế …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản sẽ …

Xem thêm »

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những người có thẩm quyền có thể giao quyền cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm …

Xem thêm »

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau:… Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân khác có liên quan

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân khác có liên quan theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau:… Xử phạt vi …

Xem thêm »

Có được khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu

Hướng dẫn xử lý âm quỹ tiền mặt khi lên báo cáo tài chính

Chuyển tiền mặt trả cho khách hàng với hóa đơn trên 20 triệu thì có được khấu trừ thuế không? Có được khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu? Đó là những câu hỏi mà ít bạn kết toán mới ra trường nắm vững. Câu hỏi:Công ty …

Xem thêm »

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN. Doanh nghiệp phải khai quyết toán thuế TNCN cho những cá nhân có ủy quyền theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: “a.3) Tổ …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những người vi phạm về hành vi chậm nộp hồ sơ khai …

Xem thêm »

Thời hạn truy thu và chưa bị xử phạt hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về thời hạn truy thu và chưa bị xử phạt hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. 1. Thời hạn truy thu thuế  Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vì hành vi khai …

Xem thêm »
0989.258.233