Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 20)

Các câu hỏi thường gặp

Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?

Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào?

Nghị định 115 năm 2015 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc cho những người tham gia. Theo đó, Nghị định 115/2015/NĐ-CP áp dụng cho những đối tượng nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dụng: …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015. Báo cáo tài chính của một số các doanh nghiệp vẫn được lập trên Excel mà chưa sử dụng phần mềm để làm. Vậy báo cáo tài chính bằng Excel được lập như thế nào. Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT

Cách đăng ký thay đổi thông tin mẫu 02/ĐK-HĐXT. Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế thì đều đã đăng ký với cơ quan thuế về thông tin chứng thư số hoặc các thông tin khác thì doanh nghiệp thực …

Xem thêm »

Không nộp kinh phí công đoàn có bị phạt không?

Không nộp kinh phí công đoàn có bị phạt không? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp cũng như kế toán đang thắc mắc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn về việc không nộp kinh phí công đoàn có bị phạt không? …

Xem thêm »

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 09 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 21 của Nghị định 29/2008/NĐ-CP cho các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung Nghị Định …

Xem thêm »

Lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Đối với nhiều công ty thực hiện các dịch vụ về tư vấn thiết kế xây dựng, kiến trúc thì thời điểm xuất hóa đơn sẽ là khi nào.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng như sau: …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính ngày 27 tháng 02 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị …

Xem thêm »

Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có địa chỉ trên đăng ký kinh khác với địa chỉ nơi sử dụng điện cho địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào để doanh nghiệp được khấu trừ cũng …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo rất quan trọng và bắt buộc của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cuối năm. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Công văn 4641/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4641/TCT-CS gửi Cục Thuê tỉnh Long An vấn đề thuế GTGT cho hàng hóa cho biếu tặng . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »
0989.258.233