Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 33)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Mẫu 03-8/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-8/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 03-8/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03-8/TNDN, Mẫu số 03-8/TNDN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [37] Đối tượng được gia hạn [37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ……………………………………. [37b] Thời hạn được gia hạn: ………………………………………………………………………… [37c] Số …

Xem thêm »

Quy định về Khai thuế bảo vệ môi trường theo thông tư 156

Theo thông tư 156 ban hành năm 2013 có quy định về một số trường hợp Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường cho các hoạt động sản xuất hàng hóa của mình , Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy định về Khai …

Xem thêm »

Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-3C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính  Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….. Mã số thuế: Tên đại lý thuế (nếu có):………….. Mã số thuế: A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi …

Xem thêm »

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Đối với người nộp thuế là các tổ chức ngân hàng tín dụng, để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo …

Xem thêm »
0989.258.233