Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 32)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-3A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….. Mã số thuế: Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………. Mã số thuế: A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi …

Xem thêm »

Mẫu 03-2/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-2/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 03-2/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03-2/TNDN, Mẫu số 03-2/TNDN theo thông tư   Đăng …

Xem thêm »

Mẫu 03-1C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-1C/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu [28] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng …

Xem thêm »

Mẫu 03-1B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-1B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 03-1B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03-1B/TNDN, Mẫu số 03-1B/TNDN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 03 – 1A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03 – 1A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 03 – 1A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03 – 1A/TNDN, Mẫu số 03 …

Xem thêm »

Mẫu 03/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [06] Tên người nộp thuế :………………………………………………………………………………………………………………… [07] Mã số thuế: [08] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………. [09] Quận/huyện: ……………………………………. [10] Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………. [11] Điện thoại: ………………………… [12] Fax: …

Xem thêm »

Mẫu 02-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-1/TNDN, Mẫu số 02-1/TNDN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 02/TNDN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Bạn có thể tải về: Mẫu 02/TNDN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TNDN, Mẫu số 02/TNDN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về : Mẫu 01-1/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/TNDN, Mẫu số 01-1/TNDN theo thông tư Đăng …

Xem thêm »

Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây  Từ khóa: Mẫu số 01B/TNDN, Mẫu số 01B/TNDN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »
0989.258.233