Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 29)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Cách tính chi phí lãi vay khi chưa góp đủ vốn

Doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh có thể đi vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tài chính. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp vay vốn trong thời gian chưa góp đủ vốn thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý không? …

Xem thêm »

Ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Các doanh nghiệp có chương trình khuyến mại để cạnh tranh trong việc bán hàng. Vậy khi bán hàng khuyến mại doanh nghiệp phải ghi nhận như thế nào? Đối với doanh nghiệp mua hàng việc ghi nhận doanh thu bán hàng khuyến mại như thế nào? Thông tư 200/2014/TT-BTC …

Xem thêm »

Tổng hợp luật thuế TNDN

Quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp trong bao gồm 3 thông tư:  Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế TNDN để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM …

Xem thêm »

Chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2014

Mùa quyết toán thuế năm 2014 đã qua đi, nhưng hẳn ở đó còn có những doanh nghiệp, hay những bạn kế toán vẫn đang còn gắng để hoàn thiện phần còn lại của Báo cáo tài chính năm 2014 để nộp. Vậy CHẬM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 sẽ bị phạt như thế nào? Đại …

Xem thêm »

Chi phí nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến khách hàng.

Các công ty thường có khoản chi phí nghiên cứu thị trường hoặc thăm dò ý kiến của khách hàng về sản phẩm của công ty hoặc những chi phí để nghiên cứu thị trường mới. Vậy những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ không?  …

Xem thêm »

Xử lý thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa từ chịu thuế chuyển sang đối tượng không chịu thuế GTGT

Năm 2015 có một số mặt hàng được chuyển từ đối tượng chịu thuế sang đối tượng không chịu thuế. Với những đối tượng này, thuế GTGT được chuyển đổi thế nào?  1/ Chính sách thuế Luật 71/2014/QH13 quy định một số mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng …

Xem thêm »

Các khoản chi ủng hộ địa phương có được tính vào chi phí được trừ không

Trong năm các doanh nghiệp thường có những khoản chi ủng hộ địa phương như làm đường, ủng hộ người nghèo những khoản chi này do xã, phường phát động, có công văn của những ban ngành địa phương gửi tới. Khoản chi ủng hộ địa phương có đầy đủ …

Xem thêm »

Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đi thuê văn phòng của các hộ gia đình. Để phù hợp với môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp phải bỏ chi phí tu sửa văn phòng, nhà xưởng. Những chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không? có …

Xem thêm »

Quy định phạt về chậm nộp đóng bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc ngày càng tăng các chế tài và mức phạt tiền ngày càng cao đối với những doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm. Mời các bạn tham khảo những quy định về tiền phạt bảo hiểm của doanh nghiệp Các doanh nghiệp khi trích bảo hiểm xã …

Xem thêm »

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, …

Xem thêm »
0989.258.233