Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 20)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Mẫu số 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt tiền

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt tiền ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng …

Xem thêm »

Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo  ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Căn cứ Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng …

Xem thêm »

Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Hôm nay, hồi ……… …giờ ……. ngày …….. tháng ……….. năm …

Xem thêm »

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính Hôm nay, hồi……..giờ…….. ngày…….. tháng …….. năm…….. tại …………………………… Chúng tôi gồm : 1.Ông (bà):………………………..Chức vụ: ……………………….Đơn vị:…………………………. 2. Ông (bà):……………………….Chức …

Xem thêm »

Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những hành vi quy định về lập, gửi thông báo …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Với những vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn thì …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó những vi phạm quy định về sử dụng …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Với những vi phạm quy định về phát hành hóa đơn sẽ bị phạt tiền …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những vi phạm quy định về mua hóa đơn thì sẽ bị phạt tiền theo …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những vi phạm quy định về đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền …

Xem thêm »
0989.258.233