Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 11)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Công văn 4282/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4282/TCT-CS trả lờiCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4271/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4276/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4264/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4264/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Công văn 4264/TCT-CS …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục về báo cáo tình hình …

Xem thêm »

Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì việc đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm hoặc Mua tem rượu cần có những thủ tục hành chính gì? Đại lý …

Xem thêm »

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính. Theo đó có …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí. Theo đó, kể từ lần phát hành Biên lai thu phí, lệ phí lần thứ hai trở đi, nếu không thay đổi mẫu Biên lai thu phí, …

Xem thêm »

Thủ tục về Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về Thông báo thay đổi hình thức và nội dung của biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của …

Xem thêm »

Công văn 4212/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4212/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »
0989.258.233