Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 10)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Công văn 4478/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 29  tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4478/TCT-DNL trả lời Cục thuế Thành phố Hà Nội. về vấn đề vướng mắc về thực hiện kê khai và nộp lợi nhuận còn lại. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4457/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4457/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Kiến Vương về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Quy định mức phụ cấp xăng xe mới nhất năm 2015

Doanh nghiệp vẫn có hỗ trợ đối với nhân viên trong quá trình đi lại làm việc về phụ cấp xăng xe, Vậy Quy định mức phụ cấp xăng xe năm 2015 sẽ là bao nhiêu và mức phụ cấp đó có bị tính thuế TNCN đối với người lao …

Xem thêm »

Xử lý chi phí thuê văn phòng không có hóa đơn

chi phí thuê văn phòng không có hóa đơn

Thông thường nhiều doanh nghiệp hay đi thuê nhà của các hộ gia đình để làm văn phòng cho công ty. Trong trường hợp đó, doanh nghiệp phải xử lý trường hợp chi phí thuê văn phòng không có hóa đơn như thế nào để được tính chi phí được …

Xem thêm »

Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp

Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà cung cấp

Khi một doanh nghiệp mua hàng nhiều lần với các hóa đơn có giá trị dưới 20 triệu của một nhà cung câp thì có được khấu trừ. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ vấn đề xử lý Nhiều hóa đơn cùng ngày dưới 20 triệu của 1 nhà …

Xem thêm »

Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN-Thu nhập doanh nghiệp

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) theo quý hay theo tháng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC. Cách xác định kỳ kê khai thuế TNDN + Kề từ kỳ khai thuế TNDN quý 4/2014 trở đi, doanh nghiệp không phải làm …

Xem thêm »

Công văn 4312/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4312/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4311/TCT-CS trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4310/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4310/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần gạch men VTC về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4309/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4309/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Kyoei Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »
0989.258.233