Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 30)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Công văn 4288/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4288/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề vướng mắc về hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Thông tư 152 năm 2015 Hướng dẫn thuế tài nguyên

Thông tư 152 năm 2015 Hướng dẫn thuế tài nguyên

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thông tư 152 năm 2015 Hướng dẫn thuế tài nguyên của Bộ tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2015. Thông tư này 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính. …

Xem thêm »

Công văn 67060/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 67060/CT-HTr  trả lời Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục đăng ký huỷ …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục về báo cáo mất tem …

Xem thêm »

Những thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Những thủ tục về quyết toán tem rượu theo mới nhất theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Những thủ tục về quyết toán tem …

Xem thêm »

Công văn 4253/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4253/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về khai, nộp khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội …

Xem thêm »

Công văn 4252/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 13 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4252/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về vấn đề vướng mắc về nộp thuế điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính Thủ tục về báo cáo tình hình …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ kinh doanh

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ kinh doanh ? Thông tư 92/2015/TT-BTC có nhiều sự thay đổi về khai và quyết toán thuế TNCN nhất là thuế TNCN từ kinh doanh và thuế TNCN từ tiền lương tiền công. Vậy khoản thuế TNCN từ kinh doanh có phải khai quyết …

Xem thêm »