Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 20)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 cụa Bộ tài chính ban hành. theo đó Trình tự và thủ tục được thực hiện như sau: …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Sau khi các nhân thực hiện nộp hồ sơ xin hoàn thuế cá nhân của mình tại bộ phần một cửa thì sau bao lâu, cơ quan thuế có câu trở lại cho các cá nhân. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế …

Xem thêm »

Quy định về thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

Trong những năm gần đây, thuế suất thuế TNDN luôn có những thay đổi, theo lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN tới mức 20% vào năm 2016. Trong thời gian qúa độ việc thực hiện giảm thuế suất phổ thông được thực hiện ở từng nhóm doanh nghiệp khác nhau. Doanh nghiệp bạn ở …

Xem thêm »

Công văn 4508/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4508/TCT-DNL  trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4507/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4507/TCT-DNL  trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề phát hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội …

Xem thêm »

Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4503/TCT-DNL  trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề vướng mắc về hóa đơn đối với tiền lãi vay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào?

Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào? Mẫu 06-GTGT được các doanh nghiệp đăng ký để được áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế. Nếu doanh nghiệp chậm nộp mẫu 06-GTGT thì bị phạt như thế nào? Những quy định về thuế đối với doanh …

Xem thêm »

Công văn 4498/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4498/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về không tính tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4493/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4493/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về phân kỳ nộp tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4484/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4484/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phổ Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »