Home » Bài viết (page 20)

Bài viết

Bài viết

Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Tương tự như kiểm kê quỹ tiền mặt, khi doanh nghiêp thực hiên kiểm kê hàng hóa phát hiện ra hàng hóa bị thiếu, kế toán cần ghi nhận tại thời điểm đó về hàng hóa. Vậy Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý như thế nào?  Đại lý thuế …

Xem thêm »

Quy định chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

Điều kiện chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí lãi vay là khoản chi phí phát sinh khi doanh nghiệp đi vay các khoản vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là khoản chi phí tài chính mà doanh nghiệp phải bỏ ra. Tuy nhiên theo quy định về luật thuế TNDN, …

Xem thêm »

Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Khi thực hiện sổ sách kế toán, Quỹ tiền mặt luôn được theo dõi ở riêng và doanh nghiệp cần phải thực hiện kiểm tra hàng kỳ. Vậy quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt được thực hiện như thế nào? Trường hợp phát hiện thiếu hoặc thừa trong quỹ …

Xem thêm »

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ khi nào?

Một trong những điều kiện kiên quyết của khấu thuế GTGT đầu vào là phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy những Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ khi nào? Doanh nghiệp phải thực hiện …

Xem thêm »

Thông tư 173 năm 2016 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi một số điểm tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện khấu trừ thuế GTGT …

Xem thêm »

Chi phí xăng xe hợp lý trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Chi phí xăng xe đối với các doanh nghiệp không kinh doanh trong lĩnh vực vận tải luôn được kế toán đưa vào phần chí quản lý hoặc chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp như vậy, mức chi phí xăng xe như …

Xem thêm »

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Trên thực tế, mức lương đóng bảo hiểm và mức lương người lao động được hưởng thường có sự khác nhau trong khi doanh nghiệp trích bảo hiểm cho người lao động. Vậy các khoản chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý hay kế …

Xem thêm »

Các khoản chi phí bị khống chế định mức thường gặp

Các khoản chi phí bị khống chế định mức thường gặp

Trong quyết toán thuế TNDN, không phải các loại chi phí cứ có đầy đủ hóa đơn chứng từ là được tính chi phí thuế TNDN. Có một số khoản chi phí mà kế toán cần hết sức lưu ý khi quyết toán thuế để tránh việc bị loại các …

Xem thêm »

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Tương tự như trường hợp hàng hóa tồn kho thiếu chờ xử lý , khi kế toán phát hiện hoặc kiểm kê thấy kho hàng thừa hàng hóa thì sẽ ghi nhận kế toán và xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hạch toán hàng tồn kho …

Xem thêm »

Các khoản công tác phí được tính thuế TNDN tối đa là bao nhiêu

Các khoản công tác phí được tính thuế TNDN tối đa là bao nhiêu

Theo quy định về luật thuế TNDN, các khoản công tác phí được doanh nghiệp chi cho người lao động trong quá trình làm việc và công tác sẽ được khống chế ở mức độ bao nhiêu? Và kế toán cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì để có …

Xem thêm »
0989.258.233