Home » Bài đăng (page 32)

Bài đăng

Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Doanh nghiệp bán hàng hóa cho khách hàng xong mà người mua yêu cầu người bán gửi hóa đơn điện tử thì Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn hai cách chuyển hóa đơn cho người mua như sau: Trường hợp 1: Nếu …

Xem thêm »

Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt buộc

Đối với những người tham gia bảo hiểm bắt buộc thì sau khi chết, người lo mai táng sẽ được hưởng chế độ như thế nào để lo người cho người đã mất Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trợ cấp mai táng cho người tham gia bảo hiểm bắt …

Xem thêm »

Trợ cấp bảo hiểm cho người lao động bị tại nạn nhiều lần

Trợ cấp bảo hiểm cho người lao động bị tại nạn nhiều lần

Trong quá trình lao động, nếu người lao động gặp phải tại nạn lao động nhiều lần thì sẽ được cơ quan bảo hiểm hỗ trợ như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách tính trợ cấp bảo hiểm cho người lao động bị tại nạn nhiều …

Xem thêm »

Hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Đối với nhiều doanh nghiệp kinh doanh bán hàng dịch vụ có đối tượng khách hàng chủ yếu là các nhân thì việc xuất hóa đơn sẽ thực hiện như thế nào? Trong trường hợp này, xuất hóa đơn cho khách hàng cá nhân sẽ thực hiện như thế nào? Đại lý …

Xem thêm »

Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không ?

Có phải thông báo phát hành hóa đơn xác thực với hóa đơn khác

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực tại doanh nghiệp mình thì bắt buộc phải lập thông báo phát hành hóa đơn có mã xác thực. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn khác: Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực …

Xem thêm »

Tuyển dụng nhân viên Telesale

Tuyển dụng nhân viên Telesale

Hiện nay, Đại lý thuế Công Minh đang có nhu cầu tuyển dụng 2-3 nhân viên làm tại Hà Nội cho vị trí nhân viên Telesale –  Nhân viên bán hàng qua điện thoại. Tuyển dụng nhân viên Telesale 1. Công việc nhân viên Telesale  Nhận, lưu giữ và xử lý danh sách …

Xem thêm »

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN)

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015

Để chuẩn bị có gia đoạn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 (TNCN) sắp tới Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 mhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện được thuận lợi, dễ dàng …

Xem thêm »

Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Đối với những nhà thầu nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam sẽ thì dự án đó sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư đó. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài Công …

Xem thêm »

Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?

Có dùng chữ ký số cho hóa đơn xác thực được không?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng chữ ký số cho việc kê khai trên hệ thống iHTKK của Tổng cục thuế, Vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?  hay là cần …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Đối với trường hợp người lao động không được đơn vị sử dụng lao động trả lại sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người …

Xem thêm »
0989.258.233