Home » Bài đăng (page 31)

Bài đăng

Công văn 594/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 594/TCT-CS gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 594/TCT-CS Tổng …

Xem thêm »

Công văn 535/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 535/TCT-CS gửi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vấn đề vướng mắc vềchính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 535/TCT-CS Ngày …

Xem thêm »

Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 532/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 532/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 593/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 593/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội. vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 593/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 495/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 05 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 495/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Các hãng máy bay thường xuyên nhận được Khoản thu từ việc hủy chuyến bay từ phía khách hàng. Vậy theo luật thuế GTGT thì các khoản thu này có phải khai thuế GTGT không và nếu có thì được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin trả …

Xem thêm »

Điểm thi CPA 2015 – Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Điểm thi CPA 2015 - Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề

Mới đây, Bộ Tài Chính công bố Điểm thi CPA 2015 – Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015 vào thời gian Từ 27/11 đến 1/12/2015 Điểm thi Điểm thi CPA 2015 – Kỳ thi kiểm toán viên hành nghề được công bố tại 02 địa điểm …

Xem thêm »

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn người mua, tra cứu, kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất. Các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa. dịch vụ (người mua) mỗi khi nhặn được hóa đơn điện tử có …

Xem thêm »

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với các cơ quan Bảo hiểm các cấp thực hiện quá trình thu và quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiên hàng năm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin công ty thì có thể sử dụng được hóa đơn cũ không? Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề Sử dụng hóa đơn khi thay đổi thông tin công ty đối với các doanh nghiệp như sau: Quy định Sử dụng hóa đơn …

Xem thêm »
0989.258.233