Home » Bài đăng (page 28)

Bài đăng

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Ngoài việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN, người lao động còn phải xác định các khoản giảm trừ gia cảnh của bản thân để bảo vệ lợi ích của cá nhân. Vậy trong những trường hợp nào thì người lao động được giảm giảm trừ và mức giảm …

Xem thêm »

Cách xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN

Cách xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN

Trong quá trình quyết toán thuế TNCN, các đối tượng quyết toán thuế phải xác định được mức thu nhập của mình phải chịu thuế theo quy định là bao nhiêu. Đây là chỉ tiêu kiên quyết để xác định số thuế khi người nộp thuế quyết toán. Đại lý …

Xem thêm »

Các hình thức quyết toán thuế TNCN năm 2015

Các hình thức quyết toán thuế TNCN năm 2015

Nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của các nhân. Tuy nhiên, trong từng trường hợp, các cá nhân có thể ủy quyền hoặc tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo các hình thức khác nhai. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015

Thời điểm người nộp thuế sắp phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 là trước 31/03/2016, Vậy những đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015 gồm những đối tượng nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và hướng dẫn các đối tượng phải …

Xem thêm »

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN là một trong những dịch vụ hàng đầu tại Đại lý thuế Công Minh. Ở đây, Chúng tôi sẽ tư vấn cho tất cả các khách hàng có nhu cầu quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế và hoàn thuế hàng năm. …

Xem thêm »

Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Quyết toán thuế TNCN 2015 với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Bên cạnh việc Quyết toán thuế TNCN 2015 đối với tổ chức chi trả thu nhập, thì người lao động có các thu nhập từ tiền lương tiền công cũng phải quyết toán thuế với cơ quan thuế về các khoản thu nhập của bản thân. Đối với trường hợp …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 với tổ chức trả thu nhập

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

Kèm theo quyết toánthuế thu nhập doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức trả thu nhập cho người lao động hàng năm đều phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Hàng năm, các đơn vị, người nộp thuế là doanh nghiệp, hợp tác xã,…. đều phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1 lần vào thời điểm trước 30/03/2016. Và để có thể nộp hồ sơ hồ sơ quyết toán một cách chính xác và nhanh nhất. …

Xem thêm »

Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Điểm mới quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Thời hạn 30/03/2016 là thời hạn cuối cùng để cho doanh nghiệp thực hiện Quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm 2015. Để cho công việc Quyết toán thuế TNDN của doanh nghiệp được thuận lợi. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ tới doanh nghiệp các Điểm mới quyết toán thuế …

Xem thêm »

Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 22 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 639/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Nam Định về vấn đề vướng mắc chính sách thuế thuế GTGT cho hoạt động đóng tàu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »
0989.258.233