Home » 2016 » Tháng Ba

Monthly Archives: Tháng Ba 2016

Test email

Công ty abc Name Email HP   acnakjfdsfs   dsf dsf Đăng ký nhận bản tin Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp Đăng ký

Xem thêm »

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 – 0,03 %

Quốc hồi vừa qua thông qua và thống nhất sưa đổi Luật quản lý thuế với một số nội dung đáng chú ý Giảm Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất năm 2016 từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 từ 0,05 % giảm xuống còm 0,03 % ngày… Trên …

Xem thêm »

HTKK 3.3.7 mới nhất Cập nhật Full TT 200/2014/TT-BTC

HTKK 3.3.7 Mới nhất hiện nay

HTKK 3.3.7 mới nhất Cập nhật Full TT 200/2014/TT-BTC, ngày 16 tháng 03 năm 2016 Tổng cục thuế ban hành Phần mềm HTKK  3.3.7 mới nhất (Phiên bản HTKK mới nhất) nhằm đáp ứng nhu cầu quyết toán thuế TNDN và Quyết toán thuế TNCN năm 2015; Tổng cục thuế …

Xem thêm »

Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Ngày 11/03/2016, Tổng cục thuế Nâng cập ứng dụng file XML Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đọc một số các mẫu biểu trên báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm Itaxviewer 1.1.4 và các tính năng mới được đọc tờ khai của …

Xem thêm »

Phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất của Tổng cục thuế

Phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất của Tổng cục thuế

Ngày 11/03/2016, Tổng cục thuế ra Thông báo nâng cấp phần mềm HTK 3.3.6 (hỗ trợ kê khai) nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ Phần mềm HTKK 3.3.6 và các tính năng mới được nâng cấp của hỗ …

Xem thêm »

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Chi phí được trừ cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2015

Cùng với với việc xác định thu nhập tính thuế trong năm 2015 có một chút thay đổi, các đơn vị doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện điều chỉnh xác định lại một số khoản chi phí được trừ trong năm nay. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn …

Xem thêm »

Các chú ý với doanh thu tính thuế khi quyết toán thuế TNDN

Các chú ý với doanh thu tính thuế khi quyết toán thuế TNDN

Năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, việc xác định doanh thu tính thuế cho doanh nghiệp cần phải xác định theo quy định mới đối với một số trường hợp. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Trong khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế được đăng ký các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Tuy nhiên để thực hiện điều này thì người nộp thuế phải xác định hoặc xin cấp mã số thuế của người phụ thuộc. Vậy làm thế nào …

Xem thêm »

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp thuế

Để có thể quyết toán thuế TNCN năm 2015, người nộp thuế cần phải thực hiện hoàn thiện các hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Vậy những hồ sơ bao gồm các biểu mẫu gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho người nộp …

Xem thêm »

Các thu nhập không tính thuế TNCN khi quyết toán

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

Trong khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế cần thực hiện và xác định được các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập nào không phải chịu thuế để có thể bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế tối đa nhất.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các thu …

Xem thêm »