Home » 2014 » Tháng Mười Hai

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2014

Phân biệt về chi phí phải trả và dự phòng phải trả

Khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả khác nhau ở điểm nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết này? Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 54 quy định về chi phí phải trả và Điều 62 quy định về dự phòng phải trả như sau: …

Xem thêm »

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán các khoản chi phí như sau: 1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh …

Xem thêm »

Điều kiện và thủ tục được hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau: Thứ nhất, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế …

Xem thêm »

Những thay đổi về chứng từ kế toán, sổ kế toán của Thông tư 200/2014

Đối với chứng từ kế toán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 8, Khoản 3 quy định về chứng từ và sổ kế toán như sau: “Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu …

Xem thêm »

Ủy quyền cho cá nhân ký thay các hồ sơ của doanh nghiệp

Khi giám đốc doanh nghiệp đi công tác nước ngoài làm thế nào để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Giám đốc có được ủy quyền cho nhân viên ký thay mình không?  Theo Điều 16 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP, pháp luật quy định về …

Xem thêm »

Cách đối chiếu các tài khoản, sổ sách để lập báo cáo tài chính

A. Những tài khoản có số dư nợ hoặc dư có, được phản ảnh trên Bảng cân đối kế toán 1. TK 111:Tiền mặt Tài khòan này không có số dư âm (dư bên có), bạn cần kiểm tra số dư cuối kỳ và kiểm tra cả phát sinh trong …

Xem thêm »

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 78 quy định nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu như sau: 1. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của …

Xem thêm »

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả – TT200/2014

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 40 quy định về nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả như sau: – Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố …

Xem thêm »

Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 69 quy định về tỷ giá hối đoái như sau: 1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán …

Xem thêm »

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 34 quy định về nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau: – Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu …

Xem thêm »