Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1919/TCT-CS – sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên

1919/TCT-CS – sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1919/TCT-CS ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục thuế nhận được công văn số 02/KN-HA ngày 03/05/2015 của Công ty TNHH Hùng Anh kiến nghị về sản lượng tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản đối với đá, khai thác đã qua xay nghiền thành đá các ly làm vật liệu xây dựng. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công công văn Tại đây

Tiếp theo

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Để được đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm gì ? Đại lý Thuế …