Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 3)

Văn bản thuế

Công văn 667/TCT-HTQT về Hiệp định thuế

Ngày 23 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 667/TCT-HTQT gửi Công ty TNHH Posco Việt Nam về vấn đề áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với phí bảo lãnh. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ …

Xem thêm »

Công văn 614/TCT-CS về trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Ngày 22 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 614/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề vvề trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa được niêm yết. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn …

Xem thêm »

Công văn 833/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 833/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng nhập khẩu khi thanh toán qua bên thứ 3. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ …

Xem thêm »

Công văn 445/TCT-CS về thu thuế tài nguyên

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 445/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vấn đề vướng mắc về thu thuế tài nguyên môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 444/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 444/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vấn đề vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 407/TCT-KK về hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Ngày 27 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 407/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vấn đề vướng mắc về đề nghị hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn …

Xem thêm »

Công văn 435/TCT-CS về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 435/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 432/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 432/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 432/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 430/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 430/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội vấn đề vướng mắc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 427/TCT-KK về khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 427/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Bắc Ninh vấn đề vướng mắc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hoá đơn Chi nhánh phụ thuộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »