Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 20)

Văn bản thuế

Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

Có những thủ tục gì về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị mất, cháy hoặc  hỏng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn Theo quyết định 2180/QĐ-BTC của Bộ tài chính Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn – …

Xem thêm »

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn, biên lai; Thủ tục báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn, biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử. …

Xem thêm »

Công văn 14232/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 14232/BTC-TCT gửi tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chính sách thuế GTGT. GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4190/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4190/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Băc Ninh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4178/TCT-DLN trả lời Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank về vấn đề vướng mắc về xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4148/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 07 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4148/TCT-QLN trả lời Công ty cô phân Sông Đà Thăng Long về vấn đề vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4146/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 07 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4146/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến về vấn đề vướng mắc về về việc xuất hoá đơn của Chi nhánh sau khi giải thế. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 06 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4113/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4113/TCT-KK BỘ TÀI …

Xem thêm »

Công văn 4101/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 06 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4101/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung 4101/TCT-CS BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG …

Xem thêm »