Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 20)

Văn bản thuế

Công văn 4214/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4214/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu. về vấn đề vướng mắc về lập hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4213/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4213/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Tháp  về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4211/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4211/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Thời trang Star về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4209/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4209/TCT-DNL trả lời Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT của chi phí liên quan đến TSCĐ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội …

Xem thêm »

Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính có đề cập đến Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, …

Xem thêm »

Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

Có những thủ tục gì về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị mất, cháy hoặc  hỏng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn Theo quyết định 2180/QĐ-BTC của Bộ tài chính Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn – …

Xem thêm »

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn, biên lai; Thủ tục báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn, biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử. …

Xem thêm »

Công văn 14232/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 14232/BTC-TCT gửi tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chính sách thuế GTGT. GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4190/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4190/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Băc Ninh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »