Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 10)

Văn bản thuế

Công văn 4525/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4525/TCT-KK trả lời Công ty CP dược Danapha về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4524/TCT-HTQT của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4524/TCT-HTQT trả lời Cục Thuế tỉnh Long An. về vấn đề vướng mắc về áp dụng Hiệp định thuế đối với công ty TNHH CJ Vina Agri. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4508/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4508/TCT-DNL  trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4507/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4507/TCT-DNL  trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề phát hóa đơn GTGT cho chi phí riêng của các bên tham gia hợp đồng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội …

Xem thêm »

Công văn 4503/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4503/TCT-DNL  trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề vướng mắc về hóa đơn đối với tiền lãi vay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4498/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4498/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về không tính tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4493/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4493/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về phân kỳ nộp tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4484/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4484/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phổ Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì tùy theo những trường hợp vi phạm mà …

Xem thêm »

Các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các tình tiết tăng nặng khi xử phạt hành chính thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những tình tiết tăng nặng này được quy định tại Điều 10 của Luật vi phạm …

Xem thêm »