Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 4)

Văn bản khác

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế  theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người bị xử phạt phải chấp hành quyết định trong thời hạn 10 ngày, …

Xem thêm »

Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Công bố công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, người có thẩm quyền có trách nhiệm công bố, công khai vi phạm hành chính về …

Xem thêm »

Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa …

Xem thêm »

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc thi hành xử phạt thì người vi phạm nộp tiền phạt …

Xem thêm »

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, việc đóng dấu xử phạt được cơ quan của người có thầm quyền xử …

Xem thêm »

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, nếu có quyết định xử phạt thì phải thể hiện dưới dạng văn bản và trong …

Xem thêm »

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có thẩm quyền phải đưa ra quyết định xử phạt trong những …

Xem thêm »

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: Trường hợp không ra quyết …

Xem thêm »

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: .. Chuyển hồ sơ vụ …

Xem thêm »

Chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, các cá nhận tổ chức trong …

Xem thêm »