Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 10)

Văn bản khác

Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-1-vtnn-kem-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/VTNN, Mẫu số 01-1/VTNN theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-vtnn-ban-hanh-theo-thong-tu-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/VTNN ban hành …

Xem thêm »

Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-2-td-gtgt-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT, Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT phát hành kèm theo Thông tư số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-so-01-1-td-gtgt-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.   Ghi chú: – GTGT: giá trị gia tăng Các bạn có thể download: Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ …

Xem thêm »

Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

mau-BC01-AC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu BC01/AC, Mẫu BC01/AC ban hành kèm theo …

Xem thêm »

Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  tại đây Từ khóa: Mẫu BK01/AC, Mẫu BK01/AC ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

mau-04-gtgt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 04/GTGT  theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/GTGT, Mẫu số 04/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 04/GTGT …

Xem thêm »

Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

mau01-7-gtgt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-7/GTGT, Mẫu số 01-7/GTGT kèm theo Thông tư số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

bang-phan-bo-so-thue-gtg

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] …

Xem thêm »

Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

bang-ke-so-thue-gtgt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính   Các bạn có thể download: Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-5/GTGT, Mẫu số 01-5/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu …

Xem thêm »