Home » Văn bản pháp luật (page 30)

Văn bản pháp luật

Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những người vi phạm về hành vi chậm nộp hồ sơ khai …

Xem thêm »

Thời hạn truy thu và chưa bị xử phạt hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về thời hạn truy thu và chưa bị xử phạt hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. 1. Thời hạn truy thu thuế  Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành …

Xem thêm »

Xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt hành vi khai không đầy đủ trong hồ sơ thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt vì hành vi khai …

Xem thêm »

Công văn 4009/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4009/TCT-CS trả lời ục thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT.Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4009/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, với những hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế thì …

Xem thêm »

Công văn 4008/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4008/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4008/TCT-CS Tổng cục …

Xem thêm »

Công văn 4007/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4007/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4007/TCT-CS Kính …

Xem thêm »

Công văn 4005/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4005/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4005/TCT-CS Kính …

Xem thêm »

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, tùy vào mức phạt mà có những hình thức xử phạt khác nhau, các …

Xem thêm »

Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó những trường hợp không bị xử phạt được quy định tại Điều 11 của …

Xem thêm »