Home » Văn bản pháp luật » Lao động tiền lương (page 2)

Lao động tiền lương

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Tải văn bản Tại đây CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Căn cứ Luật tổ …

Xem thêm »