Home » Văn bản pháp luật » Lao động tiền lương (page 2)

Lao động tiền lương

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu …

Xem thêm »

Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH. Người  lao động làm việc có thể tính lương theo thời gian hoặc sản phẩm công việc hoàn thành. Vậy khi người lao động làm thêm giờ thì tiền lương của người lao động được tính như thế nào? Nếu …

Xem thêm »

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Tải văn bản Tại đây CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN Căn cứ Luật tổ …

Xem thêm »