Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 9)

Bảo hiểm

Hướng dẫn lập mẫu DK03 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK03 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã lập mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT để kê khai những người chưa tham gia BHYT. Vậy cách lập mẫu DK03 như thế nào Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? …

Xem thêm »

Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT là mẫu cho các Ủy ban nhân dân các xã kê khai những người trong các hộ gia đình chưa tham gia BHYT khi hộ gia đình nộp mẫu DK01 cho UBND. Ủy ban nhân dân xã sẽ nộp mẫu DK 02 danh …

Xem thêm »

Hỗ trợ kê khai BHXH – EBHXH mới nhất

Việc làm thủ tục bảo hiểm xã hội hiện nay không còn khó khăn như trước nữa, hiện nay Công ty Cổ phần Công Nghệ Tin học EFY Việt Nam cho ra mắt phần mềm eBHXH mới nhất hiện nay. Giúp các doanh nghiệp làm thủ tục bảo hiểm xã hội …

Xem thêm »

Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Ngày 14 tháng 04 năm 2015, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ …

Xem thêm »

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không?

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không? Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH dựa trên mức nào nếu tiền lương thực tế của người lao động nhiều hơn so với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có được …

Xem thêm »

IBHXH Mới nhất

Phần mềm IBHXH Mới nhất hiên nay Link download Phần mềm IBHXH Mới nhất tại đây Đối tượng nào cần thiết sử dụng iBHXH? Mọi đơn vị sử dụng lao động đều sử dụng phù hợp ứng dụng này. Ngoài ra, iBHXH hỗ trợ cho UBND phường/ xã thực hiện …

Xem thêm »