Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 2)

Bảo hiểm

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2016 cho lao động

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2016 cho lao động

Tại Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 do Bảo hiểm Việt Nam ban hành có quy định về Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động. Vậy người lao động cân chuẩn bị những gì cho hồ sơ của mình? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về …

Xem thêm »

Đối tượng giải quyết bảo hiểm xã hội năm 2016

Đối tượng giải quyết bảo hiểm xã hội năm 2016

Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 do Bảo hiểm Việt Nam ban hành có quy định về Đối tượng giải quyết bảo hiểm xã hội. Vậy các cấp bảo hiểm xã hội thì sẽ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ bảo hiểm nào? Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Trách nhiệm của BHXH tỉnh nơi đối tượng chuyển đi

Trách nhiệm của BHXH tỉnh nơi đối tượng chuyển đi hưởng chế độ lương hưu trí  Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Trách nhiệm của BHXH tỉnh nơi đối tượng chuyển đi …

Xem thêm »

Trách nhiệm của BHXH tỉnh

Trách nhiệm của BHXH tỉnh với chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, chế độ tử tuất Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Trách nhiệm của BHXH tỉnh 1. Phòng Tiếp nhận …

Xem thêm »

Trách nhiệm của BHXH huyện

Trách nhiệm của BHXH huyện với chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, chế độ tử tuất Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Trách nhiệm của BHXH huyện 1. Tổ …

Xem thêm »

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động hưởng chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, chế độ tử tuất Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Trách nhiệm của …

Xem thêm »

Trách nhiệm của người lao động hưởng chế độ tại nạn lao động

Trách nhiệm của người lao động hưởng chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, chế độ tử tuất Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ Trách nhiệm của người lao …

Xem thêm »

Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào. Theo quy định thì những doanh nghiệp phải đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào? Doanh nghiệp có phải đăng ký nội …

Xem thêm »

Những thông tin mới nhất về BHXH năm 2016

Những thông tin mới nhất về BHXH năm 2016

Những thông tin mới nhất về BHXH. Kể từ đầu năm 2016 sẽ có một số quy định điều chỉnh về luật BHXH áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp. Thêm vào đó sẽ có những hạng mục mới được cộng vào bảng lương để tính mức đóng BHXH cho người …

Xem thêm »

Nhà nước hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhà nước hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nhà nước hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vừa qua Chính phủ có ban hành Nghị đinh 134/2015/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó người tham gian BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ …

Xem thêm »