Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 80)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Xử lý tiền thuế nộp thừa khi quyết toán thuế TNCN

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế đối với các khoản khấu trừ thuế TNCN và thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp Xử lý tiền thuế nộp thừa khi quyết toán thuế TNCN như thế nào Đại lý thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn Xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế, tiền chậm nôp và tiền phạt và thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp được coi là nộp thừa khi nào và cách xử lý tiền thuế nộp thừa ra sao? Đại …

Xem thêm »

Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền …

Xem thêm »

Hướng dẫn nộp dần tiền nợ thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn nộp dần tiền nợ thuế theo thông …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được gia hạn và được giải quyết trong bao lâu?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết …

Xem thêm »

Thủ tục và hồ sơ gia hạn thuế đối với doanh nghiệp theo TT 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được gia hạn thì phải làm những gì?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục và hồ sơ gia …

Xem thêm »

Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được lùi thời hạn này?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thì các thực hiện  thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ theo thông tư 156 Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt Trường …

Xem thêm »

Thời hạn nộp thuế và đồng tiền nộp thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thì thực hiện nộp thuế vào khi nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn nộp thuế và đồng tiền nộp thuế theo thông tư 156 Thời hạn nộp thuế Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế …

Xem thêm »

Quy định thời hạn nộp thuế theo thông tư 156

Doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của luật quản lý thuế thông tư 156. Thời hạn mà doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ  đóng thuế của mình là khi nào?. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Quy định …

Xem thêm »