Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 80)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

CHÍNH THỨC GIA HẠN NỘP TỜ KHAI, BCTC, TỜ QUYẾT TOÁN THUẾ – 03 NGÀY

Trong những ngày cuối cùng của kỳ nộp báo cáo tài chính, cùng với những sự cố gắng của Dân kế toán, Tổng cục thuế cùng đồng hành và chia sẻ sự cố gắng đó. TỔNG CỤC THUẾ Chính thức gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 03/04/2014) đối …

Xem thêm »

Trách nhiệm khi được ủy nhiệm thu thuế theo thông tư 156

Khi các tổ chức cá nhân phát sinh nghĩa vụ nộp thuế mà cơ quan thuế không thể thực hiện được việc thu thuế thì cơ quan thuế có thể ủy quyền cho một cơ quan thu giúp. Vậy những Trách nhiệm khi được ủy nhiệm thu thuế của tổ chức được …

Xem thêm »

Các khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế bởi cơ quan thuế

Khi các tổ chức cá nhân phát sinh nghĩa vụ nộp thuế mà cơ quan thuế không thể thực hiện được việc thu thuế thì cơ quan thuế có thể ủy quyền cho một cơ quan thu giúp. Vậy những khoản thuế được ủy nhiệm thu thuế bởi cơ quan thuế …

Xem thêm »

Miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo thông tư 156

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế, tiền chậm nôp và tiền phạt và chưa kịp thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp được coi là chậm nộp tiền thuế? Trong những trường hợp nào Doanh nghiệp được miễn …

Xem thêm »

Xử lý tiền thuế nộp thừa khi quyết toán thuế TNCN

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế đối với các khoản khấu trừ thuế TNCN và thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp Xử lý tiền thuế nộp thừa khi quyết toán thuế TNCN như thế nào Đại lý thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn Xử lý số tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt

Trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền thuế, tiền chậm nôp và tiền phạt và thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó, doanh nghiệp được coi là nộp thừa khi nào và cách xử lý tiền thuế nộp thừa ra sao? Đại …

Xem thêm »

Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền …

Xem thêm »

Hướng dẫn nộp dần tiền nợ thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn nộp dần tiền nợ thuế theo thông …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được gia hạn và được giải quyết trong bao lâu?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết …

Xem thêm »

Thủ tục và hồ sơ gia hạn thuế đối với doanh nghiệp theo TT 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được gia hạn thì phải làm những gì?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục và hồ sơ gia …

Xem thêm »