Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 20)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

Ngày 09 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điều 21 của Nghị định 29/2008/NĐ-CP cho các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung Nghị Định …

Xem thêm »

Lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Đối với nhiều công ty thực hiện các dịch vụ về tư vấn thiết kế xây dựng, kiến trúc thì thời điểm xuất hóa đơn sẽ là khi nào.  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Lập hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng như sau: …

Xem thêm »

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính ngày 27 tháng 02 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị …

Xem thêm »

Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có địa chỉ trên đăng ký kinh khác với địa chỉ nơi sử dụng điện cho địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy Địa chỉ trên hóa đơn tiền điện ghi theo địa chỉ nào để doanh nghiệp được khấu trừ cũng …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

huong-dan-lap-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-theo-qd-48

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo rất quan trọng và bắt buộc của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính cuối năm. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Công văn 4641/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4641/TCT-CS gửi Cục Thuê tỉnh Long An vấn đề thuế GTGT cho hàng hóa cho biếu tặng . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4640/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4640/TCT-CS gửi Công ty TNHH Thành An HD vấn đề chuyển đổi phương pháp tính thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4640/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4638/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4638/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về xác định chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4604/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4604/TCT-CS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. vấn đề vướng mắc về xác định chính sách thu tiền sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »