Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 10)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế (Hóa đơn điện tử)

Hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ từng bước Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế của hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất năm 2015 Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh Từng bước …

Xem thêm »

Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không ?

Có phải thông báo phát hành hóa đơn xác thực với hóa đơn khác

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực tại doanh nghiệp mình thì bắt buộc phải lập thông báo phát hành hóa đơn có mã xác thực. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn khác: Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực …

Xem thêm »

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin sẻ Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2016 mới nhất, Căn cứ theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Theo đó có những nội dung sau đây: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương Mức lương bậc 1: Mức lương thấp nhất …

Xem thêm »

Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?

Có dùng chữ ký số cho hóa đơn xác thực được không?

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn đang sử dụng chữ ký số cho việc kê khai trên hệ thống iHTKK của Tổng cục thuế, Vậy nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì Có thể dùng chung chữ ký số cho hóa đơn điện tử hay không?  hay là cần …

Xem thêm »

Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Đối với trường hợp người lao động không được đơn vị sử dụng lao động trả lại sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người …

Xem thêm »

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn năm 2015, những khoản giảm trừ gồm khoản trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện,.. Cụ thể như sau: Các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế tncn Các …

Xem thêm »

Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Doanh nghiệp đăng ký  phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế nhưng không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách thực hiện đối những hóa đơn điện tử đó Sau …

Xem thêm »

Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Đối với các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động đều phải thực hiện quyết toán thuế và nộp mẫu 05 cho cơ quan quản lý thuế. Vậy trong trường hợp …

Xem thêm »

Xuất trình hóa đơn xác thực cho cơ quản lý thị trường

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế vận chuyển hàng hóa trên đường thì doanh nghiệp xuất trình hoá đơn cho cơ quan quản lí thị trường như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách Xuất trình hóa …

Xem thêm »

Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Đối với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực để bán hàng hóa dịch vụ được lập trên phần mềm xử lý hóa đơn, thì doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp giải trình như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »