Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 5)

Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Đối với trường hợp người lao động không được đơn vị sử dụng lao động trả lại sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ xử lý như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm cho người …

Xem thêm »

Không sử dụng hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào

Doanh nghiệp đăng ký  phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế nhưng không sử dung hết hóa đơn xác thực đã phát hành hủy như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách thực hiện đối những hóa đơn điện tử đó Sau …

Xem thêm »

Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Kê khai bổ sung quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể

Đối với các doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động đều phải thực hiện quyết toán thuế và nộp mẫu 05 cho cơ quan quản lý thuế. Vậy trong trường hợp …

Xem thêm »

Xuất trình hóa đơn xác thực cho cơ quản lý thị trường

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế vận chuyển hàng hóa trên đường thì doanh nghiệp xuất trình hoá đơn cho cơ quan quản lí thị trường như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách Xuất trình hóa …

Xem thêm »

Kiểm tra hóa đơn xác thực như thế nào khi thanh tra thuế, kiểm tra thuế

Đối với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực để bán hàng hóa dịch vụ được lập trên phần mềm xử lý hóa đơn, thì doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp giải trình như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử

Với những hóa đơn của doanh nghiệp đã lập, đã cấp số hóa đơn điện tử nhưng không được cấp mã xác thực thì doanh nghiệp phải xử lí như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn xử lý Lỗi không nhận được mã xác thực trong hóa đơn điện tử …

Xem thêm »

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất trong đó người nộp thuế thực hiện theo các bước như sau: Sau đây hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác …

Xem thêm »

Phân biệt hóa đơn xác thực chuyển ra giấy với hóa đơn giả

Nếu người mua của doanh nghiệp không sử dụng  hóa đơn xác thực thì người bán cần phải  thực hiện hóa đơn xác thực chuyển ra giấy để gửi lại cho người mua. Cách Làm thế nào để khách hàng của doanh nghiệp biết được hóa đơn chuyển đổi ra giấy là …

Xem thêm »

Nâng cấp ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Nâng cấp ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hình thức hóa đơn điện tử, Tổng cục thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các tính năng mới cho phần mềm VAN mới nhất nhằm hỗ trợ thông tin cho người nộp thuế có thể kê khai và theo …

Xem thêm »

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 như thế nào? Mức lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả cho người lao động ở các vùng trong năm 2016 như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn. Theo Nghị Định 122/2015/NĐ-CP thì mức …

Xem thêm »