Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 20)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4638/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4638/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về xác định chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4604/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4604/TCT-CS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. vấn đề vướng mắc về xác định chính sách thu tiền sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4608/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4608/TCT-KK gửi Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số sử dụng chứng thư số Nacencomm . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ …

Xem thêm »

Công văn 4603/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4603/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Sơn La vấn đề vướng mắc về xác định thuế tài nguyên. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4603/TCT-CS Kính …

Xem thêm »

Công văn 4600/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4600/TCT-CS gửi Cục thuế thành phố Đà Nằng vấn đề vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4598/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4598/TCT-CS gửi Cục Thuế TP Hà Nội vấn đề vướng mắc về khi bán tài sản đảm bảo tiền vay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4593/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4593/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc về hóa đơn, thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4593/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4592/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4592/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4592/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4591/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4591/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4591/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Báo cáo về việc nhận in cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mới nhất ban hành theo Quyết định 1863/QĐ-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Tổ …

Xem thêm »