Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 20)

Các câu hỏi thường gặp

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Kê khai điều chỉnh thuế GTGT cho chuyển đổi PP tính thuế

Trong trường hợp, người bán thực hiện thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp khấu trừ sang phương pháp trực tiếp thì người mua sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn và trả lời câu hỏi như sau Kê khai điều …

Xem thêm »

Công văn 4586/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4586/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4586/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Công văn 4585/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4585/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4585/TCT-CS Cục Thuế tỉnh Đồng …

Xem thêm »

Công văn 4583/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4583/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4571/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4571/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 4569/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4569/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế điều chỉnh đơn giá thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 1154/PC-TCT của tổng cục thuế

Ngày 04 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1154/PC-TCT  gửi Cục Quản lý Công sản về vấn đề vướng mắc về tiền thuê đất. . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 1154/PC-TCT Kính gửi: Cục …

Xem thêm »

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế để thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 là khi nào? Doanh nghiệp …

Xem thêm »

Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014

Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp được quyền quyết định về số lượng, hình thức và mẫu dẫu của doanh nghiệp. Vậy việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào? Đại lý …

Xem thêm »

Công văn 4554/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 03 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4554/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ giới thiệu về nội dung mới thông tư 152 năm 2015 của Bộ Tài chính về thuế Tài Nguyên  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại …

Xem thêm »