Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 20)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4459/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4459/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc sử dụng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4457/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4457/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Kiến Vương về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4453/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4453/TCT-KK trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4446/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4446/TCT-QLN trả lời Công ty cố phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân  về vấn đề vướng mắc về xóa tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội …

Xem thêm »

Công văn 4443/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4443/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Cà Mau về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4442/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4442/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Nam Định về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4441/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4441/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề vướng mắc về phân công cơ quan thuế quản lý và hạch toán thu NS. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công …

Xem thêm »

Công văn 4440/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4440/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4439/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27  tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4439/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nang về vấn đề vướng mắc về thực hiện chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4438/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27  tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4438/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »