Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 10)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Công văn 5059/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN

Công văn 5059/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Parkson Hải Phòng về việc xử trường hợp về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp. Đại lý thuế …

Xem thêm »

Công văn 5042/TCT-KK về kiểm tra chứng từ ngân hàng

Công văn 5042/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về xác định thời hạn kiểm tra chứng từ ngân hàng đối với các đơn vị hoàn thuế. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau …

Xem thêm »

Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Khi người lao động tham gia bảo hiểm thì đơn vị sử dụng lao động và người lao động cùng đóng ba khoản bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Vậy nếu như người lao động không có nhu cầu thì …

Xem thêm »

Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Chủ DN tư nhân có cần tham gia bảo hiểm

Đối với các doanh nghiệp Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương, tiền công theo quy định tại Khoản 13, 14 Luật Doanh nghiệp… thì tham gia BHXH nhưng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân không có hợp đồng lao động, chi phí tiền lương không được tính vào chi …

Xem thêm »

Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Khi người lao động tham gia bảo hiểm đồng thời cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng lưu hưu khi nào?  Số năm đóng bảo hiểm cần là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Số năm đóng …

Xem thêm »

Tổng hợp văn bản thuế Tuần 04 T11/2015

Để cho bạn đọc có một cái nhìn tổng quan cũng như cập nhật được văn bản thuế của các các cơ quan: Tổng cục thuế, Bộ tài chính,…..một cách nhanh nhất trong thời gian vừa qua. Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp văn bản và tóm tắt …

Xem thêm »

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thôi việc

Với những lao động nữa trong quá trình mang thai nhưng không đủ sức khỏe thực hiện công việc thì dẫn đến tình trạng thường xin thôi việc trước khi được có quyết định hoặc thời gian sinh sản. Khi đó người lao động nữ xin thôi việc có được …

Xem thêm »

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 (phương pháp trực tiếp). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo quan trọng phản ánh dòng tiền đi ra và vào của doanh nghiệp. Đối với báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có cách …

Xem thêm »

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nào

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nào

Trong trường hợp nào thì người tham gia bảo hiểm có quyền được Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ  các điều kiện và Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP. 1. Điều kiện Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội …

Xem thêm »

Năm 2016 hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không

Năm 2016 hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có thêm một số đối tượng phải đóng bảo hiểm. Vậy hợp đồng lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm không? Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »