Home » Tin tức » Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế

Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế

Trong việc nộp thuế điện tử, nhiều trường hợp thắc mắc về những loại thuế được nộp trong một giấy nộp tiền. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế.

trong-mọt-giay-nop-tien-duọc-nọp-bao-nhieu-loại-thue

Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế

Trong một giấy nộp tiền chỉ được phép nộp cho một Loại thuế. Hiện nay, ứng dụng nộp thuế điện tử đang cho phép người nộp thuế nộp các Loại thuế sau:

  • Thuế Nội Địa
  • Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Thuế Trước Bạ

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …