Home » Tin tức » Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế

Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế

Trong việc nộp thuế điện tử, nhiều trường hợp thắc mắc về những loại thuế được nộp trong một giấy nộp tiền. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế.

trong-mọt-giay-nop-tien-duọc-nọp-bao-nhieu-loại-thue

Trong một giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế

Trong một giấy nộp tiền chỉ được phép nộp cho một Loại thuế. Hiện nay, ứng dụng nộp thuế điện tử đang cho phép người nộp thuế nộp các Loại thuế sau:

  • Thuế Nội Địa
  • Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Thuế Trước Bạ

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …