Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác » Tổng hợp luật phí và lệ phí

Tổng hợp luật phí và lệ phí

Quy định về phí và lệ phí được quy định trong thông tư: Thông tư 34/2013/TT-BTCĐại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật phí và lệ phí để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạa

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/tt-btc ngày 31/8/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

  • Toàn văn nội dung Thông tư 34/2013/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần phí và lệ phí

  • Slide bài giảng về phí và lệ phí Tại đây
  • Câu hỏi trắc nghiệm về phí và lệ phí Tại đây
  • Bài giảng về phí và lệ phí Tại đây

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …